คุณสูบบุหรี่มานานหรือยัง? ปอดของคุณสามารถฟื้นตัวจากการสูบบุหรี่หลังจากสูบบุหรี่ได้นานหรือไม่? เหล่านี้และอื่น ๆ เป็นหนึ่งในคําถามที่ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่มักจะถามและเมื่อคุณอยู่ในหมวดหมู่นี้ฉันยอดเยี่ยมสําหรับคุณ

โรงงานผลิตยาสูบทั้งหมดที่กําลังมองหาคือบุคคลที่ พอตไฟฟ้า อจางเงินของพวกเขาออกที่เกี่ยวข้อง พวกเขาจะไปไกลถึงขนาดมุ่งเป้าไปที่เด็กเล็ก ๆ เพียงแค่ผลิตการขาย ฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ได้รับการเรียกโดยสิ้นเชิงเนื่องจากนักเรียนตัวเล็ก ๆ เป็นผู้เยาว์ที่ไม่รู้อะไรดีไปกว่านี้อีกแล้ว แต่อุตสาหกรรมยาสูบอาจดูแลน้อยลง คุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็กเฉพาะของคุณในการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ

สิ่งที่ฉันค้นพบพร้อมหมายถึงเรื่องนี้สําคัญ การสูบบุหรี่ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง สิ่งที่เป็นสําหรับคุณที่จะสูบบุหรี่ ความปรารถนานี้สามารถพบได้ที่แกนกลางของผู้สูบบุหรี่ทุกคน ในการเลิกสูบบุหรี่เพื่อเลิกสูบบุหรี่อย่างแท้จริงตลอดไปคุณต้องจัดการกับปัญหาหลักนี้ หนึ่งต้องสูญเสียความปรารถนาที่จะสูบบุหรี่ จากนั้นบุหรี่จะหายไปอย่างดีมาก

การวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่จะทําให้สมองของคุณขาดออกซิเจน ในกรณีที่มีอะไรการสูบบุหรี่จะลดผลผลิตทางจิตใจของคุณและส่งผลให้คุณฟุ้งซ่านตามปกติ

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ยังเพิ่มโอกาสในการแท้งบุตรและทารกเกิดมาพร้อมกับปัญหาระบบทางเดินหายใจ ในอนาคต ผลที่ตามมาของการสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์บางครั้งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามากเกินไปที่จะอยู่เหนือ

คุณต้องรู้ว่าอะไรคือตัวกระตุ้นที่ทําให้คุณอยากสูบบุหรี่อยู่ห่างจากควันหยุด ตัวอย่างเช่นทริกเกอร์ของคุณอาจเป็นความเครียดการทํางานหรือแม้แต่คนอื่น ๆ อยู่ห่างจากสถานการณ์เหล่านี้เท่าที่คุณในหลายกรณีสามารถทําได้ หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงทริกเกอร์ทั้งหมดได้ฉันจะดําเนินการต่อด้วยวิธีอื่นในการรับมือกับพวกเขา

แต่ไม่ว่าคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนเมื่อมาถึงวิธีที่ดีที่สุดในการเลิกสูบบุหรี่ทุกอย่างจะยังคงมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะสามารถทําได้ ดังนั้นคุณมุ่งมั่นมาก?

คุณจะได้รับน้ําหนักคนเลิกสูบบุหรี่?